Login Form  

   

    แจ้งให้ทราบ ลูกค้าที่ต้องการนำสัตว์เลี่ยงเข้าพัก รบกวนแจ้งพนักงานล่วงหน้า จะมีค่าใช้จ่ายสัตว์เลี้ยงตัวละ 100.- (ยกเว้น Zone A ห้ามนำเข้า) หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือพนักงานทราบเอง จะมีการปรับ ตัวละ 500. -  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Office 035-595540

         082-2998922 

ขอบคุณค่ะ

   
© danchanggreenview ด่านช้างกรีนวิว @ 2015