Login Form  

   

เรียน ผู้ใช้บริการโรงแรมด่านช้างกรีนวิว

 เนื่องจากในปีใหม่นี้ทาง โรงแรมของเราจะมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งทางด้านห้องพัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักใหม่ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้าโดยราคาที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของทางโรงแรม หรือสอบถามเพิ่มได้ที่เบอร์

 

Office

035-595540

082-2998922

Line ID :0822998922

   
© danchanggreenview ด่านช้างกรีนวิว @ 2015